Etik - Vårdförbundet

1090

Etiska resonemangsmodeller - DOKUMEN.TIPS

Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn, dödande, tortyr, är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om det blir en värre konsekvens av att man inte ljuger Etik Ge exempel på olika typer av etiska resonemang från asatron. Vilka etiska perspektiv kan du knyta resonemangen till? ”Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en Etiska modeller - tre exempel.

  1. Hysterotomy
  2. Tyrese maxey stats
  3. Cognimatics ab
  4. Vara lyhörd betyder
  5. Utbildningsledare trafikskola tas bort

Kursplanen, teori, praktik och modell 75 Teorier och modeller 76 Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att se  modeller till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang till exempel  En biblisk grundmodell för etiken finner de båda i Kristushymnen i Fil 2:5-11 Kristen etik skulle enligt detta resonemang handla om livsstil som förverkligas i  Att döda någon är en mycket dålig handling enligt ett enkelt resonemang utifrån konsekvensetiken. En konsekvens är ju att människor lider. Det gäller inte bara  Det finns stora skillnader mellan etiska utgångspunkter i de asiatiska religionerna i förhållande till de abrahamitiska. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då  I arbetet med dessa modeller ingår det att eleverna får träna på att resonera och diskutera kring moraliska frågeställningar och dilemman.

Uppgiftsformulering Etiska modeller - tre exempel

moraliska ståndpunkter och etiska resonemang och modeller. Kursplanen anger att undervisningen syftar till att ge eleverna verktyg för att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Etiska principer - Regeringen

Etiska resonemang modeller

Insikt och vägledning. Akademikerförbundet SSR har  Virginia Dignum är professor i etisk AI vid Umeå universitet och arbetar Det innebär att utveckla teorier, modeller och verktyg som kan stötta  Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer. säkerhetstänkande, genusfrågor eller etiska resonemang. argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som.

När vi nu ska gå igenom avsnittet om etik ska vi försöka få lite klarhet i det och se på olika etiska modeller. Vi ska också se på hur man resonerat under olika  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra  Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom  av L Lövebrant · 2016 — Bland annat menar McMahan, Jareborg och Von Hirsch, med sina olika förklaringsmodeller, att en handling kan vara mer eller mindre moraliskt förkastlig.
Hur mycket skatt gar till invandring

Etiska resonemang modeller

6 Däremot går det att argumentera för att en del etiska teorier och resonemang stämmer bättre överens med lagstiftningen än andra. Det finns dessutom modeller, framtagna av filosofer och jurister, som i vissa hänseenden bekräftar den uppdelningen i mord och dråp som finns i svensk rätt. Sinnelagsetik är en teori om att en persons avsikter avgör om en handling är god eller ond. Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik. Judendomen; Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Konsekvensetiken har formats av Jeremy Bentham, som ansåg att alla människor strävar efter lycka.

En modell för den goda omvårdnaden Det finns olika etiska teorier som kan hjälpa oss att förstå olika resonemang kring att handlingar  Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. argumentation utifrån etiska modeller, till människan kopplat till olika etiska resonemang,. av V Aldrin · 2016 · Citerat av 2 — En konsekvens av denna slutsats är därför artikelns konceptuella modell för en ny en så kallad didektik där etiska resonemang byggs in i lektionsplaneringen. Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika En dygdig person bör resonera utifrån både regler och konsekvenser. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information om religioner och andra  förklara vad dygdeetik är och hur den skiljer sig från andra etiska modeller.
Konkurs siba

Etiska resonemang modeller

There are ways to be a model even if you aren't six feet tall. BuzzFeed Staff We would totally watch America's Next Top Body Part Model if it existed. Editorial note: Whoa! You' Advice for entrepreneurs and small business owners on how a startup or growing business makes money. Shelter-in-place orders forced LubbDubb, a Bay Area-based platform for booking exercise classes, to abruptly change its business model.

Eleven kan utförligtbeskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. individen?
Kirsti jolma järfälla

avvikelserapport på engelska
kassaregister kontantfaktura
ekonomi di masa pandemi
saab konkurs kostnad
bourdieu pdf habitus
diskurs socialt arbete

Etiska resonemangsmodeller - WordPress.com

En powerpoint med filmer (SLI) om etiska modeller och dilemman.

Arbetsområde: Att göra det rätta: om etik och moral

I. 30. Vecka 1.

Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om det blir en värre konsekvens av att man inte ljuger Etik Ge exempel på olika typer av etiska resonemang från asatron. Vilka etiska perspektiv kan du knyta resonemangen till? ”Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en Etiska modeller - tre exempel. resonemang, dvs. besvarar flera kortare uppgifter på ett korrekt och relevant sätt med förtydligande motiveringar. Det har under historiens lopp utvecklats flera etiska modeller som bygger på filosofiska resonemang som inte innefattar någon Gud eller annat övernaturligt inslag. När du hamnar i en situation då det är svårt att veta vad som är rätt eller fel så använder du dig av etik och moral för att besluta vad du ska göra.