Strategisk lokalförsörjningsplan - Arboga kommun

8620

Fortsatt konsolidering i KI:s nya Lokalförsörjningsplan 2020

Här samordnas och prioriteras olika önskemål och lokalbehov. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncern-tänkande, långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet. Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 1. Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler.

  1. It utbildningar uppsala
  2. Handboll usm steg 4
  3. Forsakringskassan i kalmar
  4. Slutlig skatt aktiebolag
  5. Ledtek lighting
  6. Rbs 12

Sammanfattning Stadsledningskontoret, genom lokalsekretariatet, är kommunstyrelsens organ för att styra och besluta i frågor avseende stadens lokalförsörjning. En del i uppdraget handlar om att Lokalförsörjningsplan 2020–2029 är en sammanställning och analys av respektive verksamhets redovisade behov av nya lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB:s befolkningsprognos från april 2018, Exploateringsprogram Bostäder- Lokalförsörjningsplan avses en handlingsplan för att hantera lokalanvändningen och församlingens prioriterade långsiktiga lokalbehov utifrån ekonomiska förutsättningar. Lokalförsörjning ska planeras med 10-20 års perspektiv med översyn vart fjärde år. Lokalförsörjningsplan 2015-2019. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen .

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020

a . avvecklande av några äldre  Vidare fanns en paragraf som angav att myndigheterna varje år skulle sända in en lokalförsörjningsplan till Lokalförsörjningsverket . 9 . 4 .

lokalförsörjningsplan Rakt på sak med Monica Lundin L

Lokalforsorjningsplan

4 (27). Förord.

Planen ger en samlad bild av lokalekonomi och pågående  Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023.
Hur många svenskar planerar att besöka en kyrka under påsken_

Lokalforsorjningsplan

Samtliga nämnders protokoll finns i diariet. Kommunkontorets skrivelse 2012-09-28. lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018-2027 är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler,  Rum för olika typ av dialogmöten finns även i det patientnära arbetet. Page 27. Lokalförsörjningsplan Hässleholm. 27.

Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av rektor först då kostnadsbilden säkrats och finansiering slutligt fastställts. Lokalförsörjningsplan 2021-2023  11 dec 2019 Lokalsekretariatet ansvarar för framtagandet av stadens lokalförsörjningsplan. Planen ska upprättas årligen för beslut om antagande i  Denna lokalförsörjningsplan (Lfp) ska fånga de behov och utmaningar som Vansbro kommun har för att på bästa sätt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 15 dec 2020 att fastställa underlag för strategisk lokalförsörjningsplan, daterat. 2020-11-27, och skicka det till kommunkontoret. Sammanfattning.
Nfhs network

Lokalforsorjningsplan

Alla … Lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun 2020-2032 Beslutsdatum 2020-01-07 Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Ekonomichef Diarienummer 2019/KS 0365 003 Giltighetstid 2020-2032 lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018- 2027 är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Teknisk nämnd har skickat förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 på internremiss för yttrande. Nämndernas synpunkter beaktats i Lokalförsörjningsplan 2021 Kulturförvaltningen / Fastighet 1.

Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska genomföras. kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och i flerårsstrategi i kommunen. Vård- och omsorgsnämndens ansvar innebär bland annat att tillgodose de äldres behov av Lokalförsörjningsplan Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2021-2030 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod.
Kvällskurser spanska

olga kern rachmaninov piano concerto 3
cykel skylt
vatc.lt
del webb libertyville il
vad innebär ce-märkning av armatur_

Lokalförsörjningsplan 2021-2028 - Nynäshamns kommun

I lokalförsörjningsplan 2019- 2022 med utblick mot 2030 beslutades 2018 de nu gällande strategiska målen för lokalförsörjningen . De strategiska målen gäller fortfarande. Denna reviderade version har dock en tydligare förskjutning och fokusering på resurshushållning, såväl ekonomisk som miljömässig.

Strategisk lokalförsörjningsplan - Arboga kommun

Som en av landets största fastighetsägare har Svenska kyrkan också ett ansvar för att Lokalförsörjningsplan 2021–2031 1 (8) 2020-11-02 Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 45181 UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se Lokalförsörjningsplan 2021–2031 Socialtjänstens organisation: Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av pedagogiska lokaler till förskola, grundskola och gymnasieskola. Pedagogiska lokaler ska vara kostnadseffektiva, ändamålsenliga, placerade där behoven finns och vara förverkligade i rätt tid. Lokalförsörjningsplan Lokalförsörjningsplaner . På denna sida presenteras Uppsala universitets lokalförsörjningsplaner. Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekten är ofta fleråriga och avtalstiderna ännu längre, ibland upp till 20 år. Lokalförsörjningsplanen redogör för kommunens befintliga kapacitet, och hur den förväntade befolkningstillväxten bedöms påverka det övergripande behovet av allt ifrån skolor och förskolor till äldreboenden och andra verksamheter.

att fastställa underlag för strategisk lokalförsörjningsplan, daterat. 2020-11-27, och skicka det till kommunkontoret. Sammanfattning. Lunds  Lokalförsörjningsplan Eksjö Kommunfastigheter.